Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Het Convectron-concept voor een kleinschalige kernfusiereactor

Compacte fusiereactor

Het compacte reactorconcept van Convectron benut inwendige lading en elektrische velden waar tokamakreactors uitwendige stromen en magneetvelden nodig hebben. Zonder vacuümpompen en supergeleidende magneten houden bosonwervels het dichte fusieplasma bijeen.

Twee eerdere Convectron-patenten beschrijven de werkwijze om vuurbollen te laten zweven op gasstroming in het reactorvat, en uitgaand vermogen te regelen via brandstoftoevoer. Vuurbolvorming door batterijen kan alleen met losse elektrodes terwijl doorslag onder hoogspanning mogelijk is met vaste elektrodes.

Convectron reactorontwerp
Waalhaven proefopstelling

Afbreekschakelaar en doorslagtuit

Rond 1985 installeert Convectrons voorganger de onderzeebootaccu's die te zien zijn op de foto links. Kortsluitproeven bij piekvermogen registreren vuurbolvorming op snelle film. Landelijk en wereldwijd TV-publiek ziet deze vuurbol in twee filmdocumentaires.

De foto hieronder toont de ontladingstuit voor hoogspanningsproeven in stromend gas in het KEMA High Power Laboratory in 1986-87. De doorslagproeven bij piekvermogen stoppen voordat Convectron kernfusie definitief aantoont. Op Japans initiatief verschijnen circuitontwerp en resultaten van neutronendetectie in boekvorm.

Fotonica voor vuurbolfusie

Een reeks artikelen in leidende tijdschriften en congresboeken lichten vuurbolfusie toe. Met centrale vuurbolpotentialen in quaternionvorm als onderwerp in een recente publicatie, die sinds april 2010 volledig op de PIERS open access website staat (link).

In 1995 informeert een TV-kijker Convectron vertrouwelijk over vuurbollen bij vroege laserproeven. Hun startimpuls dreef vuurbollen erosievrij uit een open inductiespoel. Als fotonisch proces komt vuurbolfusie hiermee binnen bereik van ontladingvermogen zoals van de condensatorbanken van KEMA.

Proefopstelling bij KEMA
Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands