Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Achtergrond in het kort: geschiedenis, eerdere proeven en voortgang model

De oorsprong van het idee

Het idee van Dr Dijkhuis voor de verklaring van bolbliksem en schakelaar-vuurbollen dateert van 1978. In 1980 verscheen in het wetenschapsmagazine Nature het eerste artikel van zijn hand over bolbliksem, en dit feit werd ook gemeld door de New York Times.

Oprichting Convectron N.V. en uitgifte aandelen

Met twee partners richtte hij in 1983 Convectron N.V. op. Uit twee redelijk succesvolle en spraakmakende aandelenemissies in 1983 en 1986 verkreeg het bedrijf middelen om zijn stellingen te bewijzen. Met name door de oppositie vanuit de Nederlandse fusiegemeenschap was de opbrengst uit de emissies echter minder dan het noodzakelijke budget. Het doel was de ontwikkeling van een prototype van een kleinschalige kernfusiereactor.

Proeven met onderzeebootaccu's

De Voorloper van de huidige onderneming heeft in de jaren tachtig twee gedurfde testprogramma's uitgevoerd. Het eerste betrof proeven met onderzeebootaccu's van twee onderzeeërs in een loods in in Rotterdam Waalhaven, waarbij met een snelle camera een vuurbol is gefilmd.

Doorslagproeven in het KEMA High-Power Lab

Vervolgens zijn in het KEMA High-Power Laboratory in Arnhem doorslagproeven uitgevoerd onder hoogspanning in een snelle gasstroom met bijgemengde brandstof (deuterium) voor het fusieproces.

Proeven destijds door uitputting middelen afgebroken

De beslissende testreeks, waarbij indicaties voor fusiereacties werden gevonden, moest in 1987 wegens uitputting der middelen worden afgebroken voordat de eerste hoopgevende resultaten bevestigd konden worden.

Grote vooruitgang wetenschappelijke onderbouwing

Inmiddels staat het model als een huis, is het wetenschappelijk draagvlak aanzienlijk toegenomen en is een nieuwe, derde onstekingsmethode vastgesteld. Deze feiten rechtvaardigen hernieuwde inspanningen om aan te tonen dat een kleinschalige fusiereactor technologisch uitvoerbaar is.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands