Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

De jaren tachtig - artikel in Nature, uitgifte aandelen en testprogramma's

Artikel in Nature in 1980, haalt de NY Times

In 1980 publiceerde Nature het eerste tijdschriftartikel over bolbliksem door Dr Dijkhuis. Dit werd opgemerkt in de New York Times van 25 Maart 1980 in zijn kolommen over ontwikkelingen in de Wetenschap. In 1983 werd de Nederlandse vennootschap Convectron N.V. ("de Voorloper") opgericht. Zij verkreeg de eigendomsrechten van twee octrooiaanvragen voor fusie-energie uit bosonische plasmoiden.

Vennootschap en twee aandelenuitgiften

De Voorloper deed tweemaal een aandelenuitgifte om haar geplande activiteiten te financieren. In Nederland werd vanuit wetenschappelijke kring hiertegen fel oppositie gevoerd. Er werd lachwekkend gedaan over het kleinschalige, low-budget onderzoek naar een kortere weg voor gecontroleerde kernfusie. Maar bijval van geïnteresseerde media, de industrie, lokale overheid en vooral privé-investeerders heeft gedeeltelijke financiering van twee testprogramma’s voor prototype-demonstratie van het Convectron fusiereactor-concept mogelijk gemaakt.

Kortsluitproeven met onderzeebootbatterijen

In 1984-85 beschikte de Voorloper over eerst één, en later twee onderzeebootaandrijvingbatterijen (zie tweede foto van links hierboven ) voor vuurboltests door onderbreking van kortsluitingstromen. Een hoge snelheidsfilm registreerde een opgewekte vuurbol die nationaal en wereldwijd in TV- documentaires over bolbliksem werd uitgezonden.

Doorslagproeven in supersone gasstroom bij KEMA

In 1986-87 bouwde de Voorloper een Lavaltuit opstelling (tweede foto van rechts hierboven) voor het vaststellen en aantonen van deuteriumfusie in doorslagproeven onder hoogspanning in supersonische stroming. De derde van drie testrondes bij het KEMA High-Power Laboratory in Arnhem registreerde neutronentellingen zoals bij deuteriumfusie.

Experimenten afgebroken door uitputting middelen

Uiteindelijk waren er met het beperkte budget wel hoopvolle indicaties maar geen definitieve antwoorden en werden de activiteiten van de Voorloper op een laag pitje gezet. Octrooien met jaarlijkse kosten werden opgegeven, andere liepen inmiddels af. De Voorloper werd middels een besluit van de algemene vergadering, die op 8 Oktober 2009 werd gehouden, opgeheven.

Felle maar ongegronde kritiek in het verleden

Het boson model dat de basis vormt voor Convectrons verklaring voor bolbliksemkernfusie is gebaseerd op geavanceerde en complexe, maar solide natuurkundetheorie. Twee vorige uitgiften van aandelen in van de Voorloper van het Bedrijf in de jaren 80 waren hoofdzakelijk beperkt tot Nederland. Deze ondervonden destijds felle maar ongegronde tegenstand en werden zelfs belachelijk gemaakt door enkele leden van het Nederlandse wetenschappelijke establishment.

Spectaculaire vooruitgang model sinds jaren 80

Ondertussen heeft het model een spectaculaire vooruitgang gemaakt, in detaillering en verklaring, en is er nu ook een volledige en rigoureuze wiskundige onderbouwing. Basiselementen uit het model welke in het verleden tegenstand ondervonden, zijn ondertussen algemeen aanvaarde principes op verwante gebieden en zijn veelbelovend voor toekomstige toepassingen. In essentie is het Convectron bosonmodel een plasmaversie van photonica zoals momenteel voor vaste stoffen wordt gebruikt.

Ongegronde oppositie blijft een risico

Ondanks de beslissende vooruitgang van het model blijven nog steeds elementen over voor ongegronde oppositie, die overeenkomstige reacties als in de jaren 80 kunnen veroorzaken.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands