Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Recente ontwikkelingen - interactie model met andere disciplines

International Symposium on Ball Lightning

In 1988, kort na de KEMA testreeks, werd door een Japans initiatief Dr Dijkhuis naar Tokyo uitgenodigd voor het eerste Internationa Symposium on Ball Lightning (ISBL). In twee decennia, zijn er iedere twee jaar bijeenkomsten geweest op drie continenten. Hierbij werden gegevens uitgewisseld, modellen doorvorst en de inspanningen voor laboratoriumreproductie beoordeeld. In 2012 was Rusland gastheer van het twaalfde symposium. Dit werd gehouden als onderdeel van een congres over atmosferische wetenschap en verbrandingschemie.

Aandacht voor bolbliksem op andere symposia

Onafhankelijk daarvan, hebben de International Union of Radioscience (URSI) en het Internationale Committee on Heat and Mass Transfer (ICHMT) ook sessies over bolbliksem in hun symposia opgenomen. De proceedings daarvan documenteren gestage voortgang van vuurbol-modellering op basis van onderliggende concepten, die het boson-model met elektrische verschijnselen in onze stratosfeer gemeen heeft.

Ontwikkeling van het model

Terwijl de testopstelling van de Voorloper sinds eind 1987 niet meer werd gebruikt, hebben de ontwikkeling van het model en de berekeningen daarvoor profijt gehad van de snelle groei in PC- rekencapaciteit en softwaremogelijkheden.

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hebben TV- programma's in Nederland en wereldwijd aandacht besteed aan het Convectron-model voor vuurbollen.

Satellietobservaties van onweerswolken en waarneming van opgewekte bliksems op zeeniveau bevestigen het ontstaan van gammastraling daarin. Robuuste schaalregels beschrijven de vorming van stabiel fusieplasma bij onweersomstandigheden.

Integratie met andere wetenschapsgebieden

Na twaalf internationale bolbliksemsymposia is de integratie met geofysica, plasmachemie, vloeistofdynamica en elektrodynamica sterk ontwikkeld. Het wiskundige kader verenigt natuurlijke bolbliksem met overeenkomstige laboratoriumverschijnselen. Recente resultaten verbinden het Convectron-model in wiskundig opzicht met lopende ontwerpen voor en onderzoek van fotonische materialen binnen golfgeleiders voor microgolven.

Link nieuwe ontstekingsmethode en microgolffotonica

Het model specificeert hiermee ook vuurbolopwekking door middel van microgolffotonica. In nieuwe aanpak is vuurbolvorming mogelijk door een niet-eroderend ontstekingsproces met interne plasmacirculatie afgestemd op het Convectron-reactorvat.

Ontwikkeling wiskundig kader

In het bijzonder, maakt het wiskundige kader van het Convectron-model nu ook nuttige suggesties mogelijk aan verwante disciplines met inbegrip van cloaking technieken (om structuren onzichtbaar te maken voor radarsystemen) en Cherenkov straling (voor diagnoseproeven van nieuwe fotonische materialen).

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands