Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Aanzienlijke vooruitgang in theorie en technologische aanpak

Nieuwe ontstekingsmethode, nieuwe patentaanvraag

In 1995, na een Nederlandse TV-uitzending over de activiteiten van Convectron, verschafte een kijker informatie over zijn persoonlijke ervaringen met vuurbolvorming onder hoogspanning die regelmatig optrad in een proefopstelling voor laseronderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw. Deze nieuwe ontstekingsmethode vormt een belangrijk uitgangspunt voor de komende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zij vormt ook de basis voor een nieuwe octrooiaanvraag, die in voorbereiding is en zal worden ingediend zodra de opbrengsten van de huidige emissie dit toestaan.

Stevig fundament in gevestigde technologieën

Al deze ontwikkelingen geven het Convectron fusiereactor-concept een stevig fundament in gevestigde gasdynamica- en microgolftechnologieën, alsmede in opkomende technologieën op het gebied van linkshandige materialen (die een negatieve permittivieteit en permeabiliteit hebben, en daardoor een negatieve brekingsindex) en fotonica (die verschillende gebieden van wetenschap combineert, waaronder met name optica, lasertechnologie en elektronica, voor opwekking, manipulatie en gebruik van licht voor een grote verscheidenheid aan toepassingen; een bekende toepassing is datatransmissie met lichtbundels door optische vezels).

Volledige en robuuste wiskundige beschrijving

Het Convectron-model onderscheidt zich door een robuuste wiskundige onderbouwing, en verenigt populatiestatistiek, bindingskrachten en energieomzetting in de bol, met inbegrip van kernfusie van atmosferisch deuterium. Lognormale statistiek verbindt gangbare levensduren (enkele seconden) aan uitzonderlijke levensduren (meer dan een minuut) van hoogenergetische bolbliksem. De goed gedocumenteerde dikte en de kleur van halo's waargenomen rond één hoogenergetisch exemplaar visualiseren de vrije weglengten voor ladingen die het produkt zijn van deuterium-deuterium reacties.

Naar een werkende prototype-reactor

Halokleuren komen overeen met het blauwe Cherenkov-licht van zich in een watermantel bevindende atoomsplitsingreactoren. Een polaroid zonnebril is voldoende om dergelijke straling direct visueel te kunnen waarnemen. Voor vermogensopbrengst op commercieel niveau hoeft de deuteriumconcentratie slechts met een factor honderd boven die van vochtige lucht verhoogd te worden. Schaalwetten kwantificeren de route naar een definitief bewijs, en verder naar de demonstratie van een werkende prototypereactor.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands