Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

De Convectron fusietoekomst lonkt aan de horizon

Een waardevolle nieuwe technologie

Bevestiging van het concept en succesvolle afronding van het project zal wereldwijd ongekende mogelijkheden openen voor de Convectron natuurlijke fusiereactor als veilige en duurzame bron van primaire energie. Dit zal duurzame groei van de wereldeconomie mogelijk maken, een oplossing betekenen voor de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen op het milieu, de wereldmarkt voor fossiele brandstoffen stabiliseren, en fossiele brandstoffen sparen voor andere waardevolle toepassingen.

Miljardenbudgetten onderzoek grootschalige fusie

Al decennialang wordt de termijn voor verwacht succes van onderzoeksprogramma's naar kernfusie op basis van magnetische en traagheidsinsluiting als toekomstige energiebron vrij stabiel op zo'n dertig jaar gesteld, en worden miljardenbudgetten gespendeerd om dit te realiseren. Dit feit geeft duidelijk aan dat bevestiging van het concept, bij afdoende octrooibescherming, aanzienlijke waardevermeerdering van de Vennootschap met zich mee zal brengen.

Toekomstige waardevermeerdering vennootschap

Deze waarde kan in de toekomst op verschillende manieren gerealiseerd worden, met name door verstrekking van licenties, door productie en verkoop van kleinschalige kernfusiereactoren, en zelfs door exploitatie in eigen beheer van kleinschalige elektriciteitscentrales, dan wel door een combinatie van deze mogelijkheden. In dit stadium van ontwikkeling is het niet zinvol om gedetailleerde en expliciete uitspraken te doen omtrent deze activiteiten, en met name omtrent de mogelijke toekomstige rentabiliteit van de Vennootschap. De markt voor energie is groot. De investeerder die een gevoel wil krijgen voor het potentieel van deze technologie kan op de pagina "Energiemarkt en duurzaamheid" een aantal kerncijfers van de wereldmarkt voor energie vinden.

De fusiebrandstof deuterium praktisch onuitputtelijk

De fusiebrandstof is deuterium (D), een isotoop van waterstof (H), en aanwezig in water in een verhouding van ongeveer 1 deuteriumatoom op 6.400 waterstofatomen. Een ruwe berekening geeft aan dat de totale hoeveelheid deuterium aanwezig in water op Aarde een hoeveelheid energie vertegenwoordigt van meer dan 100 miljoen maal het huidige jaarlijkse wereldgebruik aan primaire energie. Naar menselijke maatstaven is deze hoeveelheid energie praktisch onuitputtelijk.

Verwaarloosbare kostprijs

Deuterium in de vorm van zwaar water (D2O) is vandaag de dag verkrijgbaar voor een prijs van ongeveer € 0,30 per toe, overeenkomend met 7,33 vaten olie. Bij een olieprijs van $80 per vat en een €/$ koers van 0,80, bedraagt de kostprijs van primaire energie uit deuterium slechts 0,07% van de kostprijs van primaire energie uit olie.

Derhalve is de kostprijs van de fusiebrandstof praktisch gesproken verwaarloosbaar. Het Convectronprocédé zou het eerste kunnen zijn dat dit enorme en aantrekkelijke potentieel aan primaire energie beschikbaar maakt voor commerciële energieproductie op grote schaal.

Kleinschalige fusietoekomst

De Convectron kernfusiereactor is van nature kleinschalig, relatief eenvoudig van opzet, en behoeft geen kostbare en ingewikkelde apparatuur zoals nodig voor tokamak en laser pellet fusie. Het typisch vermogen zal 1 tot 3 MW per reactor bedragen. Dit maakt modulair ontwerp mogelijk van elektriciteitscentrales van elke gewenste grootte, en daarmee in hoge mate gedecentraliseerde elektriciteitsproductie, dichtbij de gebruikers.

Zoals bij conventionele kernenergie zal de geproduceerde energie in elektriciteit worden omgezet, die op haar beurt gebruikt kan worden om waterstof te produceren. Er zijn geen negatieve milieueffecten, en er is geen uitstoot van CO2.

Decentrale energieopwekking

De brandstof voor de jaarproductie van een 20 MW eenheid past in een vat van 20 liter. Dit betekent dat er feitelijk geen logistieke voorzieningen (transport of pijpleidingen) nodig zijn. De mogelijkheid van in hoge mate gedecentraliseerde productie zal de behoefte aan hoogspanningsleidingen sterk verminderen, en zal daarmee ook de transportverliezen verminderen.

Zowel batterijen als waterstof zijn niet optimaal als energiedrager voor vervoermiddelen. Voor de vervoerssector zal behoefte blijven bestaan aan koolwaterstoffen als brandstof. De Convectron reactor kan de toekomstige primaire energiebron zijn voor de synthetische productie van deze koolwaterstoffen.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands