Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Investering en risico's in het kort

Motivering voor uitgifte certificaten

Na de testprogramma's van de jaren 80, heeft het Convectronmodel een beslissende progressie doorgemaakt. De wiskundige onderbouwing van het verschijnsel is nu sluitend en compleet.

De afronding van het model en een nieuwe erosievrije benadering voor vuurbolontsteking rechtvaardigen een nieuw onderzoekstraject voor een definitieve doorbraak.

Financiering nodig voor vierjarig project

De vennootschap is op zoek naar passende financiering van haar voorgenomen activiteiten: een vierjarig project voor onderzoek en de ontwikkeling van een werkend prototype.

Hiertoe biedt de vennootschap certificaten van aandelen in haar kapitaal aan. Een stichting administratiekantoor geeft de certificaten uit en beheert de onderliggende aandelen. De opbrengst van een volledig geplaatste emissie dekt het projectbudget.

Bij success aanzienlijke waardestijging mogelijk

Bij welslagen zal het project binnen vier jaar resulteren in een commerciëel toepasbaar prototype van een kleinschalige continue werkende kernfusiereactor. Als gevolg daarvan kunnen de aandelen dan een aanmerkelijke waarde vertegenwoordigen.

Regeling voor oud-investeerders

De vennootschap biedt oud-investeerders in de voormalige vennootschap een regeling voor omwisseling van hun originele aandeelbewijzen.

Kansen gaan gepaard met risico's

Kansen gaan uiteraard gepaard met risico's. Zie voor de risicofactoren het emissieprospectus en de pagina "Participatie en risico's" op deze web site.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands