Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Personalia en expertise van het bestuur en de technische staf

Personalia van het bestuur

De heren Dr Ir G.C. Dijkhuis en Drs K.W. Wevers vormen tezamen zowel de Directie van de Vennootschap (Convectron Natural Fusion N.V.) als het Bestuur van de Emittent (Stichting Administratiekantoor Convectron). Deze pagina bevat relevante personalia van beide heren.

Dr Ir G.C. Dijkhuis

Opleiding

 • Natuurkundig ingenieur (Master of Science), Technische Universiteit Delft, Nederland (1968).
 • Master of Science, Applied Physics, Stanford University (1970).
 • PhD, Applied Physics, Stanford University, California, U (1973).
 • Diploma High-speed Aerodynamics, Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Brussel (1977) ; bekroond met de "Belgian Government Prize".
 • Diploma stralingsexpert A, Ministerie van Volksgezondheid en Milieu (1981).

Publicaties
Zie de lijst met geselecteerde publicaties.

Werkzaamheden/activiteiten

 • Leraar wis- en natuurkunde, Zeldenrust College, Terneuzen, Nederland (1974-1977 en 1978-2005).
 • Verlofjaar voor Diplomacursus aan Von Karman Institute, Brussel (1977-1978).
 • Mede-oprichter en technisch directeur van Convectron N.V. (1983-2009; vennootschap sinds 1988 slapende; ontbonden op 8 oktober 2009 door de algemene vergadering van aandeelhouders).
 • Mede-oprichter International Committee on Ball Lightning (1987; Secretaris, 1990-2008; Voorzitter, 2008-heden).
 • Raadslid van de Gemeente Terneuzen, Nederland (1989-1997).
 • Onderzoeker en wiskundedocent, Afdeling Wiskunde en Computerkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Nederland (2001-2008).
 • Mede-oprichter en directeur Convectron Natural Fusion N.V. (2010-heden); mede-oprichter en bestuurslid Stichting Administratiekantoor Convectron (2010-heden).

Drs K.W. Wevers

Opleiding

 • Doctoraalexamen scheikunde, Universiteit Utrecht (1976).
 • Kandidaatsexamen economie, Erasmusuniversiteit Rotterdam (1982).
 • Diploma stralingsexpert A, Ministerie van Volksgezondheid en Milieu (1984).

Werkzaamheden/activiteiten

 • Initiatiefnemer en mede-oprichter Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (nu Waddenvereniging) (1965).
 • Mede-oprichter en directeur Convectron N.V. (1983-2009).
 • NAVTEQ (internationale leverancier van digitale kaarten voor voertuignavigatiesystemen en andere toepassingen), Nederland, achtereenvolgens Industry Relations Europe, en Government Marketing and Strategy Europe (1992-2012); project en business development manager; uitgebreide ervaring in internationale consortium-researchprojecten en standaardisatie; in het kader hiervan werden verschillende functies in internationale organisaties vervuld.
 • Mede-oprichter en directeur Convectron Natural Fusion N.V. (2010-heden); mede-oprichter an bestuurslid Stichting Administratiekantoor Convectron (2010-heden).
 • Ontvanger van een "TISA Fellowship Award", Traveller Information Services Association, Brussel (2012).
 • President, Transport Network ITS Spatial Data Deployment Platform (TN-ITS), Brussel, België, vanaf April 2013.

Expertise en ervaring van de technische staf

Experimenten jaren 80

Beide leden van de Directie vormen ook de technische staf van de Vennootschap. Beiden zijn actief en intensief betrokken geweest bij de grootschalige experimenten die in de jaren 80 van de vorige eeuw door de Voorloper zijn uitgevoerd. Hierdoor hebben zij beiden uitgebreide expertise verworven en ervaring opgedaan, die in hoge mate relevant is voor de voorgenomen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de Vennootschap. Deze experimenten betroffen twee verschillende proefopstellingen.

Schakelaarproeven

De eerste reeks proeven betroffen schakelaarproeven voor het onderbreken van kortsluitstromen in een circuit van eerst één, en in een later stadium twee complete onderzeebootaccubatterijen, met in totaal een kortsluitvermogen van 32 MW (zie de tweede foto hierboven). Relevante activiteiten betroffen onder meer: verwerving van de batterijen (met medewerking en steun van de Koninklijke Marine, Varta en Holec); bouw en bedrijf van de opstelling (eerst in een oude bedrijfshal van Holec, later in een gehuurde loods in de Rotterdamse Waalhaven); nauwe samenwerking met de kleine onderneming Kooy Techniek in Rotterdam voor ontwerp en constructie van speciale, custom-made schakelaars voor in- en uitschakelen van grote kortsluitstromen, en controleapparatuur; bedrijf van een van de Technische Universiteit Delft geleende high-speed filmcamera; en verwerving en bedrijf van custom-made en standaard meetapparatuur.

KEMA-proeven

Met de tweede proefopstelling werden ontladingen van een 250 kV condensatorbank over een supersone gasstroom uitgevoerd. Relevante activiteiten betroffen onder meer: constructie van een mach 2,5 Laval nozzle van isolerend materiaal, gebaseerd op speciaal hiervoor door het Von Karman Institute for Fluid Dynamics in Brussel, België gemaakte ontwerpberekeningen, en voorzien van twee elektroden voor ontlading van de condensatorbank; nauwe samenwerking met twee kleine Nederlandse ondernemingen voor de constructie van een mal, en het gieten van de nozzle (Mekufa); nauwe samenwerking met en hulp van AKZO voor ontwerp en constructie van speciale elektrisch isolerende pijp van hoge sterkte op basis van har toen nieuw vezelproduct Twaron; ontwerp en constructie door HoekLoos, nu onderdeel van de Linde Group, van speciale apparatuur voor het uitvoeren van een 10 bar stikstof gasontlading door de Twaron pijp en Laval nozzle, en voor het bijmengen van kleine hoeveelheden deuteriumgas in de hoofdstroom van stikstofgas; nauwe samenwerking met de kleine onderneming Kooy Techniek in Rotterdam voor ontwerp en constructie van additionele structurele componenten van de ontladingsopstelling, en voor assemblage van de opstelling; bedrijf van deze proefopstelling in het KEMA High-Power Laboratory (zie de derde foto hierboven).

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands