Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Regeling voor oud-investeerders in de Voorloper

Regeling aandelenomwisseling

Een speciale regeling is in het leven geroepen voor de oud-investeerders in toonderaandelen B in het kapitaal van de Voorloper, de op 8 oktober 2009 volgens een besluit van de algemene vergadering opgeheven naamloze vennootschap Convectron N.V.

Volgens de "regeling aandelenomwisseling oud-investeerders" die door de Emittent wordt uitgevoerd, kunnen de oud-investeerders hun oorspronkelijke aandeelbewijzen laten registreren voor een toekomstige uitwisseling voor aandelen A in de Vennootschap. De regeling bepaalt dat voor elke gulden (NLG 1,00) nominale waarde aan oorspronkelijke aandelen B in de Voorloper, één aandeel A van tien eurocent (€ 0,10) nominaal in de Vennootschap beschikbaar wordt gesteld. Hiertoe heeft de Emittent de beschikking over een pakket van 40.000 aandelen A.

Gedurende een registratieperiode van drie jaar, gerekend vanaf de publicatiedatum van het prospectus, kunnen de oud-investeerders hun aandeelbewijzen registreren voor deelname in de regeling.

Verdere details staan in de tekst van de regeling. De Nederlandse versie is bindend, de Engelse versie wordt slechts ter informatie verstrekt. Beide documenten zijn op deze web site voor download beschikbaar.

Registratieprocedure

De aandeelbewijzen kunnen geregistreerd worden op de daartoe bestemde pagina op de web site (zie de link hieronder). De houders van aandeelbewijzen dienen relevante persoonsgegevens te verstrekken. Zij krijgen een bevestigingsemail (dan wel een brief als de oud-investeerder geen emailadres heeft), en worden opgenomen in een speciaal register dat voor dit doel gehouden wordt, waarin hun relevante persoonsgegevens en de aandeelbewijzen die zij hebben geregistreerd worden opgenomen.


link naar registratiepagina

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands