Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Documenten beschikbaar voor download

Notitie bij het prospectus

Op 16 februari 2014 is een gecorrigeerde versie van het prospectus op de web site gezet. De twee minimale correcties betreffen de vervanging van twee zinnen in afdeling 4.4.

In de eerste alinea van deze afdeling is de zin "For 2010, Russia will host the 11th symposium, integrated in atmospheric science and combustion chemistry meetings." vervangen door de zin "In 2012, Russia hosted the 12th symposium, integrated in atmospheric science and combustion chemistry meetings.".

In de tweede alinea van afdeling 4.4, is de zin "It is also the basis for a new patent application, which is in preparation and is expected to be submitted in 2010." vervangen door de zin "It is also the basis for a new patent application, which is in preparation and is expected to be submitted as soon as proceeds from the current issue permit.".

Op 21 november 2016 is een nieuwe aangepaste versie van het prospectus op de web site gezet. De enige veranderingen in deze versie in vergelijking met de versie van februari 2014 zijn de wijziging van het vestigingsadres van de Vennootschap en de Emittent, op de pagina's 3 (2x), 18, 20 en 49 (2x), en de toevoeging van een notitie hierover (pagina 49).

Ook zijn op 21 november, in verband met het gewijzigde adres, nieuwe versies op de web site gezet van de "Samenvatting prospectus" en de versies daarvan in het Duits en het Frans, en van de "Modelovereenkomst aankoop certificaten", en de versies daarvan in het Duits en het Engels.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands