Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Modelanimatie - wervelbuizen in wormwielpakking

Roostercel met pakking van vier wormwielen

Roostercel pakt vier wormwielen zo dat elk wormwiel de drie andere aandrijft; de cel heeft een vierkant grondvlak en kleinere zijvlakken.

Vier wormwielen
Drie wormwielen

Roostercel met pakking van drie wormwielen

Roostercel pakt drie wormwielen zo dat elk wormwiel de twee andere aandrijft; de cel heeft een vierkant grondvlak en grotere zijvlakken.

Achtvlak met pakking van twaalf wervelbuizen

Regelmatig achtvlak pakt twaalf wervelbuizen als wormwielen in een roostercel met zes viertallen en acht drietallen die elkaar aandrijven in een wervelrooster.

Twaalf wervelbuizen
Twaalf tapse wervelringen

Bol met pakking van twaalf tapse wervelringen

Bolpakking omvat twaalf tapse wervelringen als wormringen in zes viertallen en acht drietallen die elkaar aandrijven. Door afnemende diameter naar het midden neemt de circulatiesnelheid toe zoals in een wervelstorm.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands