Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Kritiek in het verleden - Dijkhuis met model in frontlinie wetenschap

Wetenschappelijke strijd met argumenten

En, zoals op ieder front, wordt daar slag geleverd. Wetenschappers kruisen de degens om met kracht van argument de juistheid van hun stellingen aan te tonen of die van anderen te weerleggen.

Kritiek grootschalig fusieonderzoek

In het verleden is o.a. door C.M. Braams (de mortuis nil nisi bene) kritiek geleverd op het model van Convectron.

Braams was destijds directeur van het FOM, een overheidsinstituut dat zich nog steeds bezig houdt met het grootschalige kernfusieonderzoek, gelieerd aan het ITER-project. De kernfusie waar Braams en zijn opvolgers bij het instituut voor staan is gebaseerd op relatief eenvoudige klassieke fysica, en de uitdaging is gelegen in de uitermate complexe techniek die het project ongewis maakt, en miljardenbudgetten vereist.

Baanbrekende natuurkunde in frontlinie wetenschap

Convectrons fusiemodel is daarentegen gebaseerd op baanbrekende natuurkunde in de frontlinie van de wetenschap, terwijl voor de uitvoering bestaande technieken kunnen worden gebruikt, waardoor bij gebleken juistheid het resultaat snel en relatief goedkoop inzetbaar zal zijn.

FOM-rapport 'Het kronkelige pad van een bolbliksem'

Wellicht dat deze tegenstelling de oppositie heeft veroorzaakt. Een poging het Convectron-model te diskwalificeren werd ondernomen met het uitbrengen door C.M. Braams en J.J. Lodder van het rapport "Het kronkelige pad van een bolbliksem", dat een uiterst negatieve conclusie bevatte.

Repliek van Convectron in eigen rapport

De repliek van Convectron en Dijkhuis in het rapport "Tussenstand in het bolbliksemdebat" leidde op zijn beurt, met argumenten onderbouwd en duidend op foutieve berekeningen van Braams/Lodder, tot de conclusie dat de auteurs zich met het uitbrengen van hun rapport hebben geblameerd. Laatstgenoemd rapport heeft in Nederland nauwelijks publiciteit gehaald.

Artikel 'wetenschapsjournalist'

Bij het zoeken op internet naar bolbliksem scoort zeer hoog een artikel van Hans van Maanen dat is verschenen in de VARA-gids van 1 december 1994. Deze wetenschapjournalist laat zich nogal badinerend uit over Dijkhuis en zijn ideeën. Hij baseert zich daarbij op de conclusie van het Braams/Lodder rapport. Helaas heeft Hans van Maanen de door hem bepleite essentiële uitgangspunten voor een goede wetenschapsjournalist (Hoor en wederhoor in de wetenschapsjournalistiek) in deze niet in de praktijk gebracht. Het voor een wetenschapsjournalist bescheiden podium van een TV-gids is zelfs voor dit artikel vele treden te hoog.

Wetenschappelijke artikelen Dijkhuis

Daarentegen vinden de wetenschappelijke artikelen van Dijkhuis wel het podium waar ze thuishoren. Zie een recente publicatie van zijn hand in het kader van het Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), gehouden maart 2010 te Xi'an, China (link).

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands