Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

De Convectron kernfusiereactor: ontsteking, reactor en brandstofinjectie

Atmosferische kernfusie

Vochtige lucht bevat evenveel fusiebrandstof als het plasma van de tokamakreactor. Want op elke drieduizend gewone moleculen heeft water één zwaarder molecuul met deuterium in plaats van een van de waterstofatomen. Zo verrijkt waterdamp lucht met fusiebrandstof in concentraties die niet onderdoen voor de stratosferisch verdunde tokamakplasma's.

Bliksemontlading verandert een gas van neutrale moleculen in een plasmamengsel met atomen, vrije elektronen en ionen. Uit bliksemplasma blijkt gammastraling te komen met meer energie dan deuterium nodig heeft voor kernfusie. Ook detectie van atmosferische neutronen wijst op fusie van deuteriumkernen. Stabiele deuteriumfusie verlengt de levensduur in het Convectron-model van energierijke bolbliksems.

Binnen de Convectron-vuurbol heerst een centraal krachtveld afkomstig van negatief geladen plasmawervels. Elektronencondensaat geeft de werveldraden circulatiesnelheden die fusiereacties van meedraaiende deuteriumkernen veroorzaken. Het fusieproces schiet kernen van tritium en helium-3 weg in alle richtingen. Hun afremming handhaaft de ladingsscheiding door stootionisatie binnen fuserend vuurbolplasma. Naar buiten getuigen kleurige halo's van inwendige fusieactiviteit.

bliksem

Gewikkelde elektrode

Om kernfusie op te wekken bouwde Convectrons voorganger een Lavaltuit met vaste elektrodes voor doorslag in transsonisch wervelplasma onder hoogspanning. De foto boven aan de pagina toont die Lavaltuit frontaal opgesteld in de proefbunker van het KEMA Laboratorium. Met diëlektrisch mondstuk doorstond dezelfde opstelling in KEMA's Syntheticahal deuteriuminjectie en neutronentelling bij de afrondende reeks proeven.

Sindsdien vernam Convectron vertrouwelijk over erosievrije vuurbolvorming bij vroege laser-proeven. Die werkwijze en inrichting wekken het beoogde wervelplasma op in stilstaande lucht met atmosferische druk en temperatuur. Het ontstekingscircuit zal een gewikkelde elektrode aansluiten op fotonische microgolven via technologie die momenteel sterk in opkomst is.

Convectron reactor

Reactorvat

Convectrons voorganger patenteerde een reactorvat met twee polaire instroomtuiten en een equatoriale uitstroomtorus volgens de tekening links. Stromend gas stuwt de vuurbol van elektrode naar reactorvat. Daarin vindt en behoudt de vuurbol zijn stabiele plaats in een regelbaar stromingspatroon. Ook liet zij een demonstratiemodel bouwen waarin een bol uit piepschuim vrij zweeft op gasstroming uit een nauwe buis.

Bovenstaande stromingsdynamiek blijft onverkort het Convectron-reactorvat bepalen. Intussen is ook het Canadese patent daarop als laatste vrijgevallen door verjaring. Maar tegelijkertijd opent wiskundige behandeling van optimale stromingspotentialen uitzicht op nieuwe patenten voor optimale wandcontouren en tuitontwerpen.

Procesbesturing

De afsluitende proevenreeks in KEMA's Syntheticahal liet samengeperst stikstofgas expanderen als vrije Lavalstroming langs koperen ontladingselektrodes. Onderweg bepaalde een doseerpaneel de instroom van de fusiebrandstof deuterium in het inerte draaggas. Turbulente stroming in de aanvoerleiding liet de lichte deuteriumkernen snel diffunderen tot een gelijkmatige mengverhouding tussen brandstof en draaggas.

Nu wil Convectron reactorvat en toebehoren opnemen in een gesloten gascirculatie met beperkte drukverschillen ten opzichte van de buitenlucht. Ook de fuserende vuurbol behoudt gelijkmatige mengverhoudingen door zijn fijnmazige wervelstructuur. Aan het grensvlak brengt diffusie de concentraties van alle lichte kernen op het gewenste peil. Een factor tien in deuteriuminjectie verhoogt de energieproductie honderdmaal. Als afvalproduct met restwaarde laat heliumgas zich uitvriezen door koeltechniek voor vloeibare lucht.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands