Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Marktomvang en marktkansen in het kort

Kosten wereldenergieverbruik

De kosten van het energiegebruik door fossiele brandstoffen bedroegen in het jaar 2008 ruim 4000 miljard dollar. Dit betreft kosten voor de grondstoffen. De kosten van bewerking (elektriciteit, benzine, kerosine) en distributie zijn hierin niet opgenomen.

Alternatief voor eindige fossiele brandstoffen

Na succesvolle afronding van haar ontwikkeling zal Convectron beschikken over een aantrekkelijk alternatief voor de eindige fossiele brandstoffen.

Goedkope en duurzame Convectron-energie

Kostenschattingen geven aan dat de kosten van elektriciteit uit Convectron fusie-energie beduidend lager zullen zijn dan de kosten van elektriciteit uit fossiele brandstoffen en kernsplitsing. Ook zal Convectron fusieenergie goedkoper en duurzamer zijn dan wind- en zonne-energie.

Relatief snelle marktpenetratie aannemelijk

Snelle verspreiding van de Convectrontechnologie is aannemelijk gezien de grote voordelen van kernfusie-energie op het punt van kosten, veiligheid en duurzaamheid.

Aanzienlijke waarde, zelfs bij klein marktaandeel

De omvang van de markt garandeert een aanzienlijke waarde, zelfs bij een klein marktaandeel. Dit vooruitzicht maakt het Convectron-project tot een interessante investeringsmogelijkheid.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands