Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Hoe werkt de Vuurbolcentrale van Convectron? Een uitleg op hoofdlijnen:

Nieuwe duurzame energiebron

Maakt u zich ook zorgen over de energievoorziening van de toekomst?
Bent u een voorstander van duurzame energieopwekking?
Vraagt u zich af of zon, wind en biomassa wel voldoende zullen zijn?
Er is een schone energiebron die onuitputtelijk is: kernfusie.

Lees de uitleg en doe mee om dit project van de grond te krijgen!

Diverse energiebronnen
D-T kernfusiereactie

Kernfusie, de schone versie van kernenergie

Maar kernenergie is toch gevaarlijk? Wel, ja en nee. Er zijn namelijk twee soorten kernenergie. Naast de gewone kernenergie van de kerncentrales is er nog de kernfusie. Kernfusie heeft niet de grote risico's van de gewone kernenergie. Het kan niet uit de hand lopen, en er zijn geen afvalstoffen die duizenden jaren radioactief blijven. De brandstof voor gewone kernenergie is niet onuitputtelijk. De brandstof voor kernfusie is dat wel: voor 30 miljard jaar genoeg.

Tot dusver schiet het niet erg op met energie uit kernfusie

Er wordt al lang gewerkt aan de ontwikkeling van kernfusiecentrales. Tot dusver met matig succes, en de vooruitzichten zijn ook niet al te goed. Als het al lukt duurt het nog zo'n dertig jaar, zegt men. Maar dat zei men dertig jaar geleden ook al. Het grootschalige kernfusieproject verslindt miljarden. En zelfs de onderzoekers vragen zich af of het op die wijze zal lukken, maar voeren aan dat alles moet worden geprobeerd om de energietoekomst veilig te stellen.

Princeton tokamak
Oude blbliksemprent

Natuurlijke vuurbol als alternatief

Maar gelukkig kan Convectron een alternatief bieden. Kleinschalig, en aangereikt door de natuur. Bij blikseminslag ontstaat soms een vuurbol: de bolbliksem. Een tot dusverre onverklaard natuurverschijnsel. Een bol zwevend door de lucht, enkele seconden levensduur, constante grootte en lichtstraling, en zonder warmtestraling. Als de energie weggestraald is, verdwijnt de bol. Dit natuurverschijnsel opent een kansrijke nieuwe route naar kernfusie als duurzame energiebron.

Ook in de natuur treedt kernfusie op

Soms bestaat de bolbliksem veel langer, zelfs tot meer dan een minuut. Dat betekent meer energie-uitstraling. Waar komt die extra energie vandaan? Het is zeer aannemelijk dat die van kernfusie komt. Kernfusie als natuurlijk proces. De fusiebrandstof deuterium is aanwezig in water, en dus ook in vochtige lucht. Lichtringen waargenomen rond zo'n langlevende bolbliksem wijzen regelrecht op reactieproducten van deuteriumfusie.

D-D kernfusieracties
Convectron reactorontwerp

De Vuurbolcentrale benut natuurlijke kernfusie

Hoe kunnen we dit gebruiken om een kleinschalige kernfusiereactor te bouwen? Door een vuurbol te maken en in een vat op te sluiten. En extra fusiebrandstof toe te voeren. Daardoor stijgt het nuttig vermogen bij onbeperkte levensduur. Het ontwerp voor het reactorvat van de vuurbolcentrale heeft Convectron al lang geleden vastgelegd. Een patent op de methode voor vuurbolontsteking is in voorbereiding. Qua haalbaar vermogen moet gedacht worden aan een grote windturbine. Door schakeling van reactoren kunnen grotere vermogens gerealiseerd worden.

Wetenschappelijke voorsprong Convectron

Aan de basis van dit idee liggen waarnemingen in de natuur. En een zeer solide natuurkundig model van het verschijnsel, met geavanceerde wiskundige oplossingen. Waardoor de vuurbol van zijn mysterie ontdaan is. En dat tot in detail het mechanisme van het fusieproces in de bol verklaart. Recente proeven bij diverse gerenommeerde instituten gaan in dezelfde richting (Rusland, Duitsland, de VS). Convectron is echter nog steeds een aantal stappen verder. Daarom is het de hoogste tijd voor actie om deze in Nederland ontwikkelde innovatie met wereldpotentieel te realiseren.

Gatchina verschijnsel
Ring gear octa

De vuurbol werkt als een kleine deeltjesversneller

Het fusieproces in de vuurbol werkt anders dan in de complexe installaties waaraan al zo lang gewerkt wordt. Niet door hoge temperatuur, maar omdat vele microscopische werveltjes als deeltjesversnellers werken. Net als bij de grootschalige kernfusie is er geen absolute garantie dat dit gaat lukken. Maar een groot voordeel van de Convectron aanpak is dat het proces en de reactor vele malen eenvoudiger van opzet zijn. Het gedetailleerde projectplan van Convectron geeft aan dat er binnen vier jaar een werkend prototype kan zijn. Dat is aanzienlijk sneller dan het grootschalige kernfusieproject, en tegen beduidend lagere kosten.

De wereld zal er door veranderen

Convectron biedt een kansrijke alternatieve route naar kernfusie. Kernfusie kan leiden tot onbeperkte beschikbaarheid van duurzame en goedkope energie. Deze kan wereldwijd de economie en welvaart een ongekende impuls geven, en van doorslaggevende betekenis zijn voor de water- en voedselvoorziening. De Convectron-route is wetenschappelijk stevig onderbouwd, en wordt gesteund door waarnemingen in de natuur. Het is daarmee een serieus alternatief dat onverwijld onderzocht dient te worden.

Biljet 100 euro
Biljet 100 euro

We hebben ook jouw steun nodig om dit te realiseren

Om dit concept te testen en te realiseren hebben wij de steun van veel mensen nodig, die elk minimaal 100 euro bijdragen. Een zeer beperkt risico voor in potentie een doorbraakinnovatie. Ook uw bijdrage is welkom. Steun dit project door een of meer aandelen te kopen. Doe het nu. U wordt mede-eigenaar, en bij succes kan uw aandeel ook nog eens aanzienlijk in waarde toenemen.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands